Vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc

Vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc

Dưới đây là giá cho vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc . Để cung cấp những mặt hàng mà bạn mua từ Taobao Tất cả giá đều tính theo RMB (Ren Min Bi – Nhân dân tệ).

Giá có hiệu lực từ 05 tháng mười một năm 2014 cho đến khi có thông báo mới .

Giá chuyển phát quốc tế từ Trung Quốc là cuối cùng và đã bao gồm tất cả chi phí và giảm giá. Chúng tôi không tính phí hoa hồng về vận chuyển quốc tế.

DHL: thuế nhiên liệu được bao gồm, không có phí bổ sung; khi cân nặng chiều lớn hơn trọng lượng thực tế, ví dụ đệm, số tiền sẽ được dựa trên trọng lượng chiều. Giá vận chuyển của một số loại sản phẩm có thể khác với giá ghi trong danh sách của chúng tôi. Lệ phí bổ sung có thể được yêu cầu để giao cho vùng sâu vùng xa.

EMS – Express Mail Service của Trung Quốc viết : Tất cả chi phí được bao gồm, phí khai 8RMB cho bưu kiện dưới 1kg. Không có chi phí bổ sung.

China Post AIR MAIL: Tất cả chi phí được bao gồm, 8 Phí khai RMB áp dụng.

Nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách, xin vui lòng xem bảng giá giao của Trung Quốc Đăng AIR MAIL dưới đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến vận chuyển quốc tế, cảm thấy tự do để yêu cầu chúng tôi qua Hỗ trợ trực tuyến . Xem thêm chúng tôi đặt hàng và vận chuyển tính .

Bảng giá 1

Bảng giá 2

Bảng giá 3
Bảng giá dịch vụ