Tag: Thương mại điện tử 2015

Thương mại điện tử 2015, xu hướng và lợi nhuận

Thương mại điện tử đang được nhân được sự quan tâm của cả người bán và người mua, nhưng những rủi ro của nó khiến người mua rất dè chừng, và người bán sẽ làm gì trong 2015 để khắc phục hạn chế trên?   Khách hàng được dùng thử Nguyên nhân chính khiến khách

Thương mại điện tử 2015, xu hướng và lợi nhuận

Thương mại điện tử đang được nhân được sự quan tâm của cả người bán và người mua, nhưng những rủi ro của nó khiến người mua rất dè chừng, và người bán sẽ làm gì trong 2015 để khắc phục hạn chế trên? Khách hàng được dùng thử Nguyên nhân chính khiến khách hàng