Muốn thành công trong mọi việc bạn cần lên kế hoạch và kinh doanh cũng vậy, nhất định bạn phải đưa ra kế hoạch cụ thể để khởi nghiệp     Lên kế hoạch về dịch vụ và sản phẩm Mỗi một doanh nghiệp đều đưa ra cho mình một sản phẩm và dịch vụ