Những tuyến đường vận tải hàng hóa Trung – Việt

 

Để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng Trung Quốc Việt Nam, Hiệp định vận tải đường bộ song phương đã quy định phương tiện hai nước được di chuyển trên 17 tuyến giáp biên giới và 9 tuyến tiến sâu vào nội địa.

 

Theo đó, 6 tuyến vận tải hàng hóa bao gồm:

 

– Cảng Phòng Thành – Quảng Tây qua hai cửa khẩu Đông Hưng – Trung Quốc và cửa khẩu Móng Cái – Việt Nam đến Tiên Yên – Quảng Ninh.

– Thành phố Bằng Tường – Quảng Tây qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan – Trung Quốc và cửa khẩu Hữu Nghị – Việt Nam đến Lạng Sơn.

– Phong Châu – Quảng Tây qua cửa khẩu Thủy Khẩu –TQ và Tà Lùng – Vn đến Cao Bằng.

– Thành phố Cô Cầu – Vân Nam  qua cửa khẩu Hà Khẩu – TQ và cửa khẩu Lào Cai –VN đến Bảo Yên, Văn Bàn – Lào Cai.

– Huyện Mông Tự – Vân Nam qua HÀ Khẩu – TQ và cửa khẩu Lào Cai- VN đến Bảo Yên, Văn Bàn – Lào Cai.

– Thành phố Cô Cầu – Vân Nam  qua cửa khẩu khẩu Hà Khẩu – TQ và cửa khẩu Lào Cai –VN đến SaPa –VN

 

Và 9 tuyến tiến sâu vào nội địa của nhau bao gồm:

 

– Hà Nội- Hải Phòng qua cửa khẩu Lào Cai – VN và cửa khẩu Hà Khẩu TQ đến Côn Minh và ngược lại.

– Hà Nội qua cửa khẩu Hữu Nghị – VN và Hữu Nghị Quan – TQ đến Nam Ninh và ngược lại.

– Tuyên Quang – Hà Giang qua cửa khẩu Thanh Thủy –VN và Thiên Bảo –TQ đến Châu Văn Sơn và ngược lại.

– Hải Phòng- Hạ Long qua cửa khẩu  Móng Cái – VN Và Đông Hưng – TQ đến Nam Ninh và ngược lại.

– Hà Nội- Hạ Long qua cửa khẩu Hữu Nghị – VN và Hữu Nghị Quan – TQ đến Sùng Tả và ngược lại.

– Lai Châu qua cửa khẩu Mù La Thàng- VN và Kim Thủy Hà – TQ đến Mông Tự đi Côn Minh và ngược lại.

– Hà Nội qua cửa khẩu Hữu Nghị – VN và Hữu Nghị Quan – TQ đến Thâm Quyến, Quảng Đông và ngược lại.

– Tuyên Quang – Hà Giang qua cửa khẩu Thanh Thủy –VN và Thiên Bảo –TQ đến Châu Văn Sơn đi Côn Minh và ngược lại.

-Hà Nội, Lạng Sơn qua cửa khẩu Hữu Nghị – VN và Hữu Nghị Quan – TQ đến Quế Lâm và ngược lại.