Để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng Trung Quốc Việt Nam, Hiệp định vận tải đường bộ song phương đã quy định phương tiện hai nước được di chuyển trên 17 tuyến giáp biên giới và 9 tuyến tiến sâu vào nội địa.   Theo đó, 6 tuyến vận tải