Theo dõi quá trình mua hàng sau khi đã thanh toán

Theo dõi quá trình mua hàng sau khi đã thanh toán

Sau khi xác nhận thanh toán đầu tiên (tình trạng thanh toán 1 nhận), đơn đặt hàng của bạn được chuyển giao cho người mua dành riêng cho chế biến (hàng). Tình trạng của trật tự trong khi mua và giao hàng đến kho là “xử lý”.

Chờ thanh toán(Hình minh họa)
Chờ thanh toán(Hình minh họa)

Trong thời gian sản xuất, bạn có thể thêm trực tiếp để đặt hàng các mặt hàng bổ sung của bạn hoặc các mặt hàng Taobao để thay thế cho những người bị hủy bỏ, bạn cũng có thể thực hiện một yêu cầu hủy bỏ mục hoặc gửi các thay đổi để đặt hàng (số lượng, kích thước, màu sắc và vân vân).

Như bạn đã biết Taobao mục không phải luôn luôn có sẵn, thậm chí nếu người bán hiển thị rằng có hàng ngàn đơn vị trong kho ( tìm các mục trên taobao.com).

Khi hàng không có sẵn, bạn có thể gửi một món hàng thay thế để thay thế hàng bị hủy bỏ – chỉ cần thêm một mục mới trực tiếp đến Taobao đặt hàng của bạn. Chú ý : bất kỳ sự khác biệt trong tổng số tiền đặt hàng sau khi thêm các mặt hàng được tự động chuyển sang thanh toán thứ hai . Vì vậy, nếu bạn thêm một mục mới, sau đó bạn sẽ phải trả tiền cho nó cùng với việc thanh toán thứ hai. Nếu số tiền tăng đáng kể, chúng tôi có thể yêu cầu thêm tiền để xử lý yêu cầu của bạn (để tình trạng “chú ý”).

Trong thời gian xử lý đơn hàng, bạn nên thường xuyên kiểm tra tình trạng của từng hạng mục sẽ xuất hiện bên cạnh số mục. Đôi khi người mua hàng Taobao của bạn có thể cần thêm thông tin từ bạn hay hỏi để xác nhận mua hàng bằng cách cung cấp một số thông tin chi tiết về các mục, sau đó chúng tôi mong câu trả lời của bạn trong vòng 2 ngày. Xin trả lời càng sớm càng tốt, nếu không hàng sẽ bị hủy sau 48 giờ trôi qua.

Nếu có được hủy bỏ các mục trong đơn đặt hàng và bạn muốn gửi bài viết mới để đặt hàng của bạn, bạn nên làm điều đó càng nhanh càng tốt, bởi vì nó có thể thêm các mục mới chỉ có trong “xử lý” tình trạng của đơn đặt hàng.

Khi thay đổi trạng thái để “ra lệnh” (tất cả các mặt hàng được vận chuyển bởi người bán hàng), nó không phải là có thể để thêm các mục vào hàng hiện tại. Trong trường hợp, nếu bạn vẫn cần thêm các mục mới, bạn nên tạo đơn hàng mới, thực hiện thanh toán và kết hợp các đơn đặt hàng của bạn , vì vậy nó có thể được vận chuyển trong cùng một bưu kiện. Kết hợp các đơn đặt hàng có giá 35RMB cho mỗi đơn hàng kết hợp (2 kết hợp đơn đặt hàng: 35RMB, 3 kết hợp đơn đặt hàng: 70RMB và vv).

Điều quan trọng là để gửi thay thế từng người một, không nộp một số tùy chọn để thay thế cho cùng một mục. Lưu ý: tất cả các mục trình danh sách đặt hàng Taobao của bạn sẽ được xử lý và mua .

Nếu bạn cần phải hủy bỏ một mục, bạn nên sử dụng các chức năng trên trang đặt hàng của bạn và gửi yêu cầu càng sớm càng tốt trước khi hàng được vận chuyển bởi người bán. Chúng tôi có thể hủy bỏ Taobao chỉ mục nếu nó chưa được vận chuyển bởi người bán. Nếu người bán đã chuyển Taobao mục, và bạn muốn trả lại nó, sau đó bạn cần phải trả 15RMB giao lại cho người bán và hoa hồng cho mặt hàng sẽ không trở lại .

Xem xét thông tin này, chúng tôi khuyên bạn nên tạo đơn đặt hàng chỉ cho những mục mà bạn thực sự sẽ mua.

Sau khi thay đổi trạng thái để «lệnh», tất cả các mặt hàng nên đến nơi đến kho của chúng tôi ở trung bình trong vòng 3-5 ngày làm việc . Nhưng thời gian có thể lâu hơn nếu có bất kỳ vấn đề với việc theo dõi các gói từ người bán hàng Taobao trong Trung Quốc, hoặc khi người bán cung cấp không chính xác số theo dõi bưu kiện. Nó có thể mất một vài ngày để làm rõ tình hình, đặc biệt là nếu người bán phải bán hàng một lần nữa.

Khi tất cả các mặt hàng đến nơi đến kho của chúng tôi, thay đổi trạng thái để «đến», sau đó bạn được cung cấp với hình ảnh của tất cả các mặt hàng Taobao mua, trọng lượng của bưu kiện và giá vận chuyển cho đơn đặt hàng Taobao của bạn. Sau đó, bạn cần phải thực hiện thanh toán thứ hai hoặc xác nhận việc vận chuyển hàng .

Dathangquangchau.com