Những yếu tố cần có cho một bản kế hoạch kinh doanh

Muốn thành công trong mọi việc bạn cần lên kế hoạch và kinh doanh cũng vậy, nhất định bạn phải đưa ra kế hoạch cụ thể để khởi nghiệp

 

 

  1. Lên kế hoạch về dịch vụ và sản phẩm

Mỗi một doanh nghiệp đều đưa ra cho mình một sản phẩm và dịch vụ để làm mục tiêu kinh doanh của mình. Bạn nên vạch ra các sản phẩm của mình định bán hoặc những dịch vụ bạn có thể cung cấp cho khách hàng.

  1. Hoạt động

Bạn cần phác thảo những khía cạnh, tửng mảng từng nhóm kinh doanh của bạn để bạn có thể điều hành một cách thuận lợi nhất. Từ  các mối quan hệ pháp lý, mạng lưới nhân viên, nhà cung cấp, trợ lý đến vị trí các phòng nhân viên, trang thiết bị, chi phí hoạt động.

  1. Đội ngũ nhân viên, quản lý

Cùng với hoạt động  “phân khu” hoạt động đồng thời bạn tìm “nhân tài” cho văn phòng của mình. Nhân tố con người luôn là quan trọng nhất để làm nên sự thành công của một doanh nghiệp. Bạn cần hoạch định rõ hệ thống nhân viên trong công ty để phân cấp và có một mạng lưới vững chắc, đoàn kết “chèo lái” con con tàu kinh doanh của bạn đi đến thành công

  1. Kế hoạch tài chính, tiếp thị

Đây là phần quan trọng nhất của một bản kế hoạch kinh doanh. Bạn cần tính toán rõ các khoản vốn cho hoạt động kinh doanh của mình từ vốn sản phẩm, mặt bằng chi phí thuê nhân viên, tiếp thị,… Đưa ra những con số ước lượng về các giao dịch tài chính và các khoản đầu tư khác để bạn có thể cân bằng sau mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm.

Ngay từ ngày khai trương bạn phải tạo được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với khách hàng. Những kế hoạch cụ thể được quán triệt xuyên suốt cho đội ngũ thể hiện “bộ mặt” của doanh nghiệp từ câu chào, trang phục của nhân viên và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

 

dathangquangchau