Mức thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc là bao nhiêu?

Để nhập khẩu quần áo Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh thì bạn đều phải chịu mức thuế nhập khẩu nào đó. Tuy nhiên bạn có biết về mức thuế nhập khẩu quần áo Trung Quốc không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc là bao nhiêu?

Tất cả các mặt hàng được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam đều phải đóng thuế nhập khẩu và thuế GTGT, quần áo được nhập khẩu từ Trung Quốc không ngoại lệ. Thuế nhập khẩu của mỗi loại hàng hóa là khác nhau, chúng ta cần căn cứ vào mã HS của mặt hàng đó. Để xác đinh được đúng mã HS của từng loại hàng hóa theo đúng quy định và phù hợp với thực tế cần căn cứ vào các yếu tố như tính chất, cấu tạo hàng hóa được nhập khẩu. Sau đó sẽ áp dụng 06 quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác đinh mã HS.

nguon-hang-do-ngu

Với mặt hàng quần áo được nhập khẩu từ Trung Quốc thì tìm đọc ở chương 61 “Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc” và Chương 62 “Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc” được đặt tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính. Bạn có thể dễ dàng tìm đọc các thống tư này đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.  Về Danh mục hàng  hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì Bộ Tài chính ban hành thông qua 3 điều lệ:

Điều. Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Điều 2. Phạm vi áp dụng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hy vọng thông quan bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng thể về hàng khóa khi nhập khẩu từ nước ngoài cần phải đóng thuế gì và mức đóng như thế nào đối với riêng mặt hàng quần áo.