Hướng dẫn tạo yêu cầu thanh toán hộ lên dathangquangchau.com bằng tiện ích mở rộng của Chrome(Cốc – Cốc)

  • Để cài đặt công cụ gửi yêu cầu thanh toán hộ trên Chrome(hoặc Cốc-cốc), quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống dathangquangchau.com và click vào biểu tượng Chrome như hình sau:

DatHangQuangChau.Com (ĐHQC) đang áp dụng Thanh Toán Hộ cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Gửi link thanh toán: Khách hàng gửi đơn hàng cần thanh toán qua Alipay của ĐHQC để được thanh toán.
  • Đăng nhập vào tài khoản khách hàng: ĐHQC đăng nhập trực tiếp vào tài khoản của khách hàng để thanh toán. Cách này khách hàng cần cho phép ĐHQC đăng nhập vào tài khoản taobao(hoặc 1688) của mình.

I. Thanh toán hộ bằng link thanh toán

1. Gửi yêu cầu thanh toán trên taobao.com

Bước 1: Đăng nhập vào taobao.com bằng tài khoản mua hàng của bạn, sau đó vào danh sách đơn hàng:

Bước 2: Trong danh sách đơn hàng, tích chọn các đơn hàng cần thanh toán sau đó click nút thanh toán hàng loạt để sang giao diện thanh toán của Alipay:

Bước 3: Tại giao diện thanh toán của Alipay, nhấp vào link 找人代付 để gửi link thanh toán cho tài khoản Alipay khác:

Bước 4: Tại giao diện gửi link thanh toán của Alipay, quý khách vui lòng chọn 1 trong các tài khoản Alipay do ĐHQC hiển thị và nhập mã bảo mật để gửi link thanh toán cho chúng tôi:

Bước 5: Tại màn hình tiếp theo, quý khách nhấp vào Yêu cầu thanh toán hộ để hệ thống dathangquangchau.com nhận được yêu cầu từ quý khách:

Sau khi gửi Yêu cầu thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiện thông báo:

Bước 6: Quay lại trang quản lý yêu cầu thanh toán hộ trên hệ thống dathangquangchau.com, click nút Xác Nhận yêu cầu thanh toán vừa được gửi để kế toán ĐHQC thanh toán cho đơn của bạn.

Lưu ý:

  • Quý khách cần đảm bảo trong tài khoản hệ thống dathangquangchau.com của quý khách đã Nạp tiền đủ số tiền cần thanh toán hộ trước khi click nút Xác Nhận.

Sau khi đã xác nhận yêu cầu thanh toán, đơn sẽ được chuyển sang trạng thái Đã xác nhận – Chờ thanh toán, quý khách không cần làm gì tiếp theo, nhân viên kế toán sẽ thanh toán cho đơn hàng của quý khách và hoàn thành quy trình thanh toán hộ đơn hàng.

2. Gửi yêu cầu thanh toán trên 1688.com

Bước 1: Đăng nhập vào 1688.com bằng tài khoản mua hàng của bạn, sau đó vào danh sách đơn hàng:

Bước 2: Trong danh sách đơn hàng, click vào nút 付款 để thanh toán đơn cần thanh toán:

Bước 3: Trong giao diện chọn phương thức thanh toán, quý khách chọn phương thức thanh toán qua Alipay.

Lưu ý: Trong 1688, phương thức này chỉ tồn tại khi quý khách chọn thanh toán từng đơn hàng. Trường hợp thanh toán gộp nhiều đơn cùng một lúc sẽ không thể chọn thanh toán qua Alipay dẫn tới không thể Thanh Toán Hộ.

Bước 4: Tại giao diện thanh toán của Alipay, nhấp vào link 找人代付 để gửi link thanh toán cho tài khoản Alipay khác:

Bước 5: Tại giao diện gửi link thanh toán của Alipay, quý khách vui lòng chọn 1 trong các tài khoản Alipay do ĐHQC hiển thị và nhập mã bảo mật để gửi link thanh toán cho chúng tôi:

Bước 6: Tại màn hình tiếp theo, quý khách nhấp vào Yêu cầu thanh toán hộ để hệ thống dathangquangchau.com nhận được yêu cầu từ quý khách:

Sau khi gửi Yêu cầu thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiện thông báo:

Bước 7: Quay lại trang quản lý yêu cầu thanh toán hộ trên hệ thống dathangquangchau.com, click nút Xác Nhận yêu cầu thanh toán vừa được gửi để kế toán ĐHQC thanh toán cho đơn của bạn.

Lưu ý:

  • Quý khách cần đảm bảo trong tài khoản hệ thống dathangquangchau.com của quý khách đã Nạp tiền đủ số tiền cần thanh toán hộ trước khi click nút Xác Nhận.

Sau khi đã xác nhận yêu cầu thanh toán, đơn sẽ được chuyển sang trạng thái Đã xác nhận – Chờ thanh toán, quý khách không cần làm gì tiếp theo, nhân viên kế toán sẽ thanh toán cho đơn hàng của quý khách và hoàn thành quy trình thanh toán hộ đơn hàng.

II. Cho phép ĐHQC đăng nhập vào tài khoản

1. Gửi yêu cầu thanh toán trên taobao.com

Bước 1: Đăng nhập vào taobao.com bằng tài khoản mua hàng của bạn, sau đó vào danh sách đơn hàng:

Bước 2: Trong danh sách đơn hàng, nhấp vào nút Yêu cầu thanh toán hộ tương ứng với đơn hàng cần thanh toán:

Sau khi yêu cầu thanh toán được tạo thành công, bạn sẽ nhận được thông báo:

Bước 3: Quay lại trang quản lý yêu cầu thanh toán hộ trên hệ thống dathangquangchau.com, click nút Xác Nhận yêu cầu thanh toán vừa được gửi để kế toán ĐHQC thanh toán cho đơn của bạn.

Lưu ý:

  • Quý khách cần đảm bảo trong tài khoản hệ thống dathangquangchau.com của quý khách đã Nạp tiền đủ số tiền cần thanh toán hộ trước khi click nút Xác Nhận.
  • Do đây là hình thức Thanh Toán Hộ bằng cách đăng nhập trực tiếp vào tài khoản nên quý khách quét mã QR(hoặc cung cấp mật khẩu tài khoản taobao) cho nhân viên của ĐHQC vào tài khoản và thanh toán.

Sau khi đã xác nhận yêu cầu thanh toán, đơn sẽ được chuyển sang trạng thái Đã xác nhận – Chờ thanh toán. Ở trạng thái này, quý khách không cần làm gì tiếp theo, nhân viên kế toán sẽ thanh toán cho đơn hàng của quý khách và hoàn thành quy trình thanh toán hộ đơn hàng.

2. Gửi yêu cầu thanh toán trên 1688.com

Bước 1: Đăng nhập vào 1688.com bằng tài khoản mua hàng của bạn, sau đó vào danh sách đơn hàng:

Bước 2: Trong danh sách đơn hàng, nhấp vào nút Yêu cầu thanh toán hộ tương ứng với đơn hàng cần thanh toán:

Sau khi yêu cầu thanh toán được tạo thành công, bạn sẽ nhận được thông báo:

Bước 3: Quay lại trang quản lý yêu cầu thanh toán hộ trên hệ thống dathangquangchau.com, click nút Xác Nhận yêu cầu thanh toán vừa được gửi để kế toán ĐHQC thanh toán cho đơn của bạn.

Lưu ý:

  • Quý khách cần đảm bảo trong tài khoản hệ thống dathangquangchau.com của quý khách đã Nạp tiền đủ số tiền cần thanh toán hộ trước khi click nút Xác Nhận.
  • Do đây là hình thức Thanh Toán Hộ bằng cách đăng nhập trực tiếp vào tài khoản nên quý khách quét mã QR(hoặc cung cấp mật khẩu tài khoản 1688.com) cho nhân viên của ĐHQC vào tài khoản và thanh toán.

Sau khi đã xác nhận yêu cầu thanh toán, đơn sẽ được chuyển sang trạng thái Đã xác nhận – Chờ thanh toán, quý khách không cần làm gì tiếp theo, nhân viên kế toán sẽ thanh toán cho đơn hàng của quý khách và hoàn thành quy trình thanh toán hộ đơn hàng.

Chúc quý khách nhập hàng thuận lợi.

Xin cảm ơn!