Khi chất lượng các dịch vụ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam trong tình trạng “vàng thau lẫn lộn” , khách hàng bị rơi vào mê cung thông tin đa chiều, làm sao để tìm được đơn vị uy tín? Câu trả lời nằm ở các yếu tố sau: Có lẽ