Năm 2014 đánh dấu một năm đầy khởi sắc cho thị trường thương mại điện tử và đây chính là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của mãnh đất buôn bán online trong năm mới. 2015 sẽ là năm bùng nổ của thương mại điện tử khi nền kinh tế vĩ mô đang