Đặt hàng Quảng Châu xin thông báo quý khách hàng thời gian nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động như sau: Để tạo điều kiện cho khách hàng sắp xếp thời gian và có kế hoạch đặt, nhận hàng, Đặt hàng quảng châu xin thông báo lịch