Từ khi trở thành mạng xã hội lớn nhất toàn cầu, facebook đã mở ra cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều doanh nghiệp. Mỗi ngày có khoảng 2,5 tỷ nội dung được chia sẻ khiến nó trở thành nền tảng hấp dẫn cho người mua hàng và người bán hàng. Vậy bạn, một