Kinh doanh đồ lưu niệm là loại hình giàu tiềm năng nhưng đòi hỏi bạn phải có sự độc đáo, sáng tạo và một chiến lược kinh doanh cụ thể. Đời sống ngày càng được nâng cao vì vậy, nhu cầu chăm sóc tinh thần cho người thân bạn bè ngày càng phát triển. Quà