Tìm kiếm khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ là hai việc mỗi doanh nghiệp đều phải tiến hành song song. Nhưng làm thế nào để níu chân khách hàng trở lại sau những lần đầu tiên mua hàng?     1.Quan tâm tới những gì khách muốn không phải những gì bạn muốn