Ngày càng nhiều chuỗi hệ thống sản phẩm dành cho mẹ và bé phát triển mạnh mẽ theo cả chiều rộng và chiều sâu như tuticare, kid palaza, trên khắp các tỉnh thành. Dù quy mô, năng lực cạnh tranh của bạn không bằng các ông lớn nhưng vẫn có những mảnh đất để bạn