Danh mục sản phẩm ở kho

Danh mục sản phẩm ở kho

Khi tất cả các mặt hàng Taobao đến nơi đến kho của chúng tôi, thay đổi trạng thái để đến .

Bạn được cung cấp các bức ảnh về trật tự Taobao của bạn, trọng lượng và vận chuyển phí vận chuyển quốc tế của bưu kiện từ Trung Quốc sang nước bạn.

Các trạng thái nên được “nhận tại kho” và tất cả họ sẽ được hiển thị trên hình ảnh mà bộ phận hậu cần của chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, chúng tôi không nhận được một số mặt hàng, do đó, họ đang bị hủy bỏ (nó sẽ xảy ra mà người bán cung cấp một số lượng theo dõi sai, nhưng thực sự không vận chuyển hàng, hoặc có một số tình huống khác khi hàng bị hủy sau khi được mua). Trong mọi trường hợp, số tiền cho tất cả các mặt hàng đã huỷ được trả lại cho bạn và bạn không phải trả tiền hoa hồng cho các mặt hàng bị hủy bỏ.

Khi đến kho hàng của chúng tôi tất cả các mục đi qua kiểm tra chất lượng. Chúng tôi kiểm tra các mặt hàng chỉ cho sự vắng mặt của các khuyết tật thị giác. Chúng tôi không thể kiểm tra các mặt hàng nguyên liệu và hiệu suất hoạt động hoặc các mặt hàng điện tử. Ngoài ra, chúng tôi không thể đảm bảo sắc thái màu sắc và chất lượng may quần áo và giày dép, cũng như trận kích thước mà bạn đặt hàng.

Bạn cần phải kiểm tra một cách chăm chú ảnh để Taobao của bạn và kiểm tra xem tất cả các mục đặt hàng của bạn có mặt trong bức ảnh và tất cả các mặt hàng là chính xác. Nếu một cái gì đó là mất tích trên các bức ảnh, màu sắc sai hoặc mục sai, bạn nên thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chức năng tương ứng sau mỗi mục trên trang đặt hàng của bạn ( Có vấn đề với mặt hàng này? ). Sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra các mặt hàng và sửa chữa các vấn đề.

Chú ý: nếu bạn không gửi một vấn đề đối với bất kỳ mặt hàng trước khi vận chuyển và nó được hiển thị rõ ràng là sai lầm, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận yêu cầu bồi thường sau khi vận chuyển các đơn đặt hàng – hãy chú ý đến các mặt hàng trước khi vận chuyển quốc tế.

Nếu bạn muốn hình ảnh bổ sung – dịch vụ này được thanh toán và chi phí 35RMB mỗi 1-2 ảnh. Để sử dụng dịch vụ này, bạn có thể gửi yêu cầu cho từng mục riêng trên trang đặt hàng của bạn. Nếu bạn cần một báo cáo chi tiết hình ảnh, sau đó tỷ lệ đàm phán riêng biệt dựa trên số lượng và các loại mặt hàng trong đơn đặt hàng.

Nếu bạn cần phải trả lại hoặc đổi hàng vì sai lầm của người bán – chúng tôi sẽ trở lại / trao đổi và phí vận chuyển trong nước là phí của người bán. Nếu không có người bán hoặc sai lầm của chúng tôi và bạn muốn trả lại hoặc đổi mục, sau đó này chi phí dịch vụ 35RMB, và thêm:

– Nếu bạn muốn quay trở lại mục – bạn trả giao bổ sung cho người bán: 15RMB mỗi người bán

– Nếu bạn muốn để đổi hàng – bạn phải trả phí giao hàng: 30RMB mỗi người bán (giao hàng cho người bán và trở về nhà kho của chúng tôi).

Quan trọng: Việc thanh toán thứ hai phải được thực hiện chỉ sau khi giải quyết tất cả các vấn đề mục và tính toán lại tổng số tiền cho các mặt hàng và dịch vụ.

Sau khi xác nhận thanh toán thứ hai, bất kỳ reclamations về màu sắc, kích thước, chất lượng và các vấn đề mục khác sẽ không được chấp nhận.

Tất cả các bưu kiện được tự động chuyển vào ngày hôm sau sau khi xác nhận thanh toán thứ hai. Sau đó, trong vòng 3 ngày tình trạng đơn hàng của bạn sẽ thay đổi để «vận chuyển» và bạn sẽ được cung cấp với số lượng theo dõi cho bưu kiện của bạn.

Nếu bạn đã kết hợp đơn đặt hàng – kiểm tra thông tin trên trang đặt hàng của bạn và bạn sẽ tìm thấy nơi các thanh toán cho hàng hải quốc tế nên được thực hiện. Thông báo: thanh toán thứ hai cho các đơn hàng kết hợp được thực hiện chỉ một lần (theo một trong các đơn đặt hàng kết hợp, như được chỉ ra bởi các nhà điều hành).

Để thực hiện thanh toán thứ hai, hãy chọn một cách thuận tiện để trả tiền và làm theo hướng dẫn. Quá trình đầu tiên và thanh toán thứ hai là hoàn toàn giống nhau. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn với thanh toán, xin vui lòng kiểm tra trang: Thanh toán cho đơn đặt hàng Taobao .

Chú ý : nếu số tiền thanh toán thứ hai là một sự cân bằng tiêu cực, nó có nghĩa là thanh toán đầu tiên của bạn bao gồm chi phí vận chuyển quốc tế và bạn không cần phải thực hiện thanh toán thứ hai để giao hàng. Điều này xảy ra khi có được hủy bỏ các mục trong đơn đặt hàng hoặc khi bạn bước đầu trả tiền nhiều hơn giá trị thực của các mặt hàng đặt mua.

Trong trường hợp này, bạn cần phải xác nhận việc vận chuyển bưu kiện và số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong hệ thống đặt hàng.

Khi bưu kiện được vận chuyển, bạn có thể theo dõi trực tuyến bưu kiện của bạn từ Trung Quốc tại các trang web dịch vụ bưu điện hoặc tại các trang web theo dõi bưu kiện thay thế.

Dathangquangchau.com