Nhiều người cho rằng khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, có những người duyên bán hàng lại cứ đến với họ một cách dễ dàng. Bạn yêu thích kinh doanh và đang muốn tìm phương hướng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của