Nhu cầu xuất ngoại, vận chuyển hàng trung quốc này càng tăng cao, trong khi, thủ tục hải quan gây nhiều phiền nhiễu, trở ngại. Thủ tục hải quan là mắt xích quan trọng trong dây chuyền lưu thông hàng hóa. Chỉ tính riêng trong việc khai báo hải quan cũng đòi hỏi người nhân viên